Пернетақта жаймасы

Пернетақта жаймасы (Keyboard layout) — түрлі әліпбилердің белгілер мен таңбаларының пернетақта пернелеріне сәйкес келуі. Бейнебетте пайда болатын белгінің қандай болуы тек басылған пернеге ғана емес, сонымен қатар қолданыстағы пернетақта жаймасына да байланысты.

QWERTY keyboard on a laptop of 2007