Пролингетероциклді амин қышкылы. Барлық табиғи белоктардың және көптеген биологиялық заттардың — гармондардың, антибиотиктердің т. б. құрамына кіреді. Бұл α-иірім құрмайтын және белоктардың, үшінші сатылы құрылымын жасауға қатынасатын жалғыз амин қышқыл.

Prolin - Proline.svg
L-proline-3D-sticks.png
L-proline-skeletal.png