Рама - элементтері бір-бірімен берік байланысқан көліктің торап- тары мен агрегаттарын орналастыруға қажетті жүк көтергіш жүйе.

 • Автомобиль рамасы - көлікті алып жүретін рама түріндегі жүйе, бір-бірімен келденең байланысқан бойлық арқалықтан тұрады.
 • Велосипед рамасы - велосипедтің негізгі бөлігі, әдетте жеке түтікшелі элементтерден жиналған және велосипедтің барлық түйіндерін біріктіру қызметін атқарады.
 • Жабық рама - велосипед рамасы, жоғарғы келденең немесе келбеу түтік оның үзындығының жоғарғы үштігіндегі отырғыш түтігімен бірігеді.
 • Жабық қалыпты рама - пісіріліп бекітілген жабық корапты қалып элементтерінен түратын автомобиль рамасы.
 • Лонжеронды рама - бір-бірімен екі көлденелермен бекітілген белдік-лонжерондар-дан түратын автомобиль рамасы.
 • Тірек катоктардың рамасы - сүйеу роликтері мен керуші құрылғыны үстап түратын тіректі катоктарды орналастыруға қызмет ететін трактор шынжыр табанының арбашығының бөлігі.
 • Ашық рама - үстіңгі түтігі отырғыш асты түтігімен оның ұзындығының төмеңгі үштігінде косылған велосипед рамасы.
 • Моторасты рама - күштік агрегаты орнатылатын жеңіл автомобиль кузовына қосылған рама.
 • Жартылай ашық рама - үстіңгі түтігі отырғыш асты түтігімен оның үзындығының орташа үштігі белігінде қосылған велосипед рамасы
 • Базасы төмендетілген рама - автомобиль рамасы, доңғалақтарды орналастыру үшін алдыңғы және артқы бөліктерінде жоғарыга кайырылған алдынғы және артқы доңғалақтары арасында төменге түсірілген орта бөлігі бар.
 • Түтікті рама - арқалығы күбыр түрінде жасалған автомобиль рамасы.
 • Жота тәрізді рама - агрегаттарды бекіту үшін кронштейндері бар жабық пішін, бір ғана орталықғы бойлық белдіктен түратын автомобиль рамасы.
 • Шынының рамасы - автомобиль шанақ түсірілетін немесе бұрылатыншынысыныңметаллдық окантовкасы.[1]

Дереккөздер

өңдеу
 1. Орысша-қазақша түсіндірме жалпы сөздік: Көлік / профессор Е. Арын — Павлодар : «ЭКО» ҒӨФ. 2006.