Рёло үшбұрышы

Рёло үшбұрышыӨңдеу

Рёло үшбұрышы - бірдей үш шеңбердің қиылысу аумағымен шектелген жазықтық фигура. Рёло үшбұрышын Франц Рело ойлап тапқан жоқ,бірақ осы үшбұрышты көп зертегендіктен, оның құрметтіне осы үшбұрышты оның атымен аталды. Франц Рело- атақты неміс ғалымы, инженер. Ол 1829 және 1905 жылдар аралығында өмір сүрді. Рёло үшбұрышы шеңбердің маңызды қасиеттерімен ерекшеленеді.

Салу жолдарыӨңдеу

Осы үшбұрышты салу оңай.Оның 2 салу жолдары бар. 1)Қағаздың бетіне 3 бірдей қиылысатын шеңберлерін салып, олардың ортақ қиылысу жері – рёло үшбұрышы болып табылады. 2)Біріншіден, қағазға тең қабырғалы үшбұрышты саламыз. Содан кейін осы үшбұрыштың төбелерімен өтетін доғалар саламыз.

Рёло үшбұрыштың қасиеттеріӨңдеу

Рёло үшбұрышы шеңбер сияқты қалай айналдырса да, оның ені бірдей болады. Осыны біз 1 суретте көре аламыз, және біз осы үшбұрыштың шаршының барлық 4 қабырғаларына жанасуын көре аламыз. Рёло үшбұрыштың тағы бір ерекшелігі – ені үнемі тең фигуралардың арасында ауданы ең кіші болады, сондықтан оны қолдануға тиімді.

Рёло үшбұрыштың қолданылуыӨңдеу

Ванкель іштен тұтанатын қозғалтқышыӨңдеу

Рёло үшбұрышы автомобильдің іштен тұтанатын қозғалтқыштарда да қолданылады.

Осы іштен тұтанатын қозғалтқышты 1957 жылы неміс инженері Ф.Ванкель ойлап тапты.Рёло үшбұрышы әрдайым іштен тұтанатын қозғалтқыштың қабырғалармен жанасады, сондықтан іштен тұтанатын қозғалтқышта 3 тұйық кеңістік пайда болады. Осы кеңістіктерде отын тұтынады.60-шы жылдардың ортасында Ванкель іштен тұтанатын қозғалтқышты алғаш рет NSU Prince Spyder-машинасында қолданылған.1974 жылы ВАЗ машиналарда Ванкель іштен тұтанатын қозғалтқышты қолданылады. Қазіргі кезде Mazda RX-8 Hydrogen RE машинасында Ванкель іштен тұтанатын қозғалтқыш қолданылады. Осы қозғалтқышы бар машиналар сутекпен де, бензинмен де жүруі мүмкін.

Грейфер механизміӨңдеу

Рёло үшбұрышы грейфер механизмде қолданылады. Грейфер механизмі кинопроекторларда қолданылады. Ол пленканың кадрлерін ауыстырады

Рёло үшбұрышының архитектурада қолданылуыӨңдеу

Рёло үшбұрышы готикалық стильде жасалған соборларда қолданылады.

ДереккөздерӨңдеу

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

  1. Бронштейн, И.Н., Семендяев, К.А., Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. – М.:Просвещение,1962.
  2. Дорофеев, Г.В., Шарыгин, И.Ф., Суворова, С.Б. Математика. – М.:Просвещение,1987.
  3. Коксетер, С.М., Грейтцер, С.Л., Новые встречи с геометрией. – М., Наука, 1978.-223с.
  4. Конфорович, А.Г., Некоторые математические задачи. – Киев, Родная школа, 1981.-189с.
  5. Кушнир, И.А., Треугольник в задачах. – Киев, Лебедь, 1994.-104с.
  6. Спецвыпуск "За Рулем", 2007, с. 96-101
  7. Техника и наука, 1982, №7, с.14-15.
  8. Техника и наука, 1983, №10, с.19-21.
  9. Учебно-методическая газета "Математика".