Секреция (латынша secretіo — бөліну), тасшемен — тау жыныстарындағы қуыстардың кристалдық немесе коллоидтық заттармен толуынан қалыптасқан қоспа. Бұл заттар қуыстарда қабырғасынан ортасына қарай концентрлік тетелестік бойынша біртіндеп (ортасы қуыстанып) орналасады және түсі мен құрамы бір-бірінен өзгеше өте жұқа қабатшалар түзеді. Секрецияның орталық бөліктерінде талшықты агрегаттар, кішігірім қуыстарда друза түріндегі кристалдар, іркінді түзілімдер байқалады. Атпа тау жыныстары мен қалдық ерітінділердің кристалдарымен толған диам. 2 мм қуыстар — миаролит, 10 милиметрдейі миндалина (бадамтас) секрециясы, ал олардан ірілері жеода деп аталады. Секрецияның түзілуі гипергендік және гидротермалдық процестер нәтижесінде ерітінділермен келген заттарға байланысты. Секреция көбіне мұражайлар үшін бағалы коллекциялық материал болып табылады.