Сұйық кристалды дисплей

(Сұйық кристалды бейнебет бетінен бағытталды)

Сұйық кристалды дисплей (СК-дисплей) — тасымалы компьютерлерде, сондай-ақ сандық сағаттарда пайдаланылатын дисплей (бейнебет) түрі. Сұйық криссталдар негізіндегі экран.

Сұйық кристалды теледидар
An LCD screen used as a notification panel for travellers

СК бар қарапайым аспаптардың (электронды сағаттар, термометрлер, әуен ойнатқыштар ,телефондар және т.б.) монохромды немесе 2-5 түсті дисплейі болады. Жылдам жарық диодты жарықтандырудың пайда болуымен арзан сегментті және түстердің тізбекті жарықтандыруы бар матрицалық алуан түсті СК-лар пайда болды, ол ағылшынша TMOS деп аталады. Қазіргі уақытта алуан түсті кескін әдетте RGB-триад көмегімен адам көзінің бұрыштық қабылдауының шектеулі екендігін пайдаланып жасалынады.

Жалпы сипаттамалар өңдеу

СКД-де қолданылатын сұйық кристалдардың химиялық формуласы әртүрлі болуы мүмкін. Формулалар патенттелуі мүмкін.[1] Мысал ретінде Merck and Sharp корпорациясымен патенттелген 2-(4-алкоксифенил)-5-алкилпиримидиннің цианобифенилмен қоспасы келтірілген. Осы арнайы қоспаны қамтитын патенттің мерзімі аяқталды.[2]

Дереккөздер өңдеу