Текес сөзі келесі мағыналарға ие:

Елді мекендер:

Қазақстан:

Қытай:

Өзен: