Файл пішімдерінің тізімі

Үлгі:Үйлестіру тізімі

Төменде кейбір кең тараған файлдар пішімдерінің тізімі келтірілген. Жақшада файл атауының кеңейтімі көрсетілген, бұл егер ол файл пішімінің атауымен сәйкес келмеген жағдайда нақты файлдың тиісті пішімін анықтау үшін.

Сурет және дыбыс Өңдеу

3D Өңдеу

Фонограммалар (дыбысжазбалар) Өңдеу

Синтезаторлық фонограммалар Өңдеу

Растрлық суреттер Өңдеу

Векторлық суреттер Өңдеу

Анимация Өңдеу

Видео Өңдеу

Басқару қүрылғысы Өңдеу

 • MAC — макростар Agilent ChemStation (ағыл.)
 • UTS — ?
 • POS — Position (Орналасқан жері туралы ақпарат)
 • PRG — Project
 • FIG — Figure
 • INF — орнату ақпараты туралы файл

Құжаттар Өңдеу

Мәтінді өңдеу Өңдеу

Беттерді сипаттау тілдері Өңдеу

Электрондық кітаптар Өңдеу

 • DjVu (.djv) (Сканерленген кітаптарды сақтауға арналған пішім - тану қолайсыз болған кезде пайдалы, себебі күрделі орналасуына немесе нақты құжатты сақтау қажет болса)
 • FictionBook (.fb2, .fb3) (толықтай ашық формат)
 • Mobipocket (.mobi) (қалта компьютерлері үшін)
 • PDF (орналастырудан кейін кітапты PDF-ке «басып шығару» кезінде)
 • RB (формат Rocket eBook)

Белгілеу тілдері Өңдеу

Интернет (Web-беттер) Өңдеу

 • Статикалық
  • HTML — (.html, .htm) — гипермəтінді таңбалау тілі (HyperText Markup Language)
  • XML — (.xml) — кеңейтілмелі белгілеу тілі (eXtensible Markup Language)
  • XHTML — (.xhtml, .xht) — кеңейтілмелі белгілеу тілі (eXtensible HyperText Markup Language)
  • MAF — (.maff) — архивтелген HTML (веб-архив), құрамында бір не бірнеше веб-беттер суретімен және т.б. Жүктелетін контентпен, ZIP стандартымен қысылған
  • MHTML — (.mht, .mhtml) — архивированный HTML (веб-архив), хранит все данные веб-страницы (текст, изображения и проч.) в одном большом файле, упакованном по стандарту MIME (MIME HTML)
 • Динамически генерируемые
  • ASP — (.asp) — активные серверные страницы от Microsoft (Active Server Page)
  • ASPX — (.aspx) — активные серверные страницы на основе .NET от Microsoft (Active Server Page .NET)
  • ADP — AOLserver Dynamic Page
  • BML — (.bml) — Better Markup Language (templating)
  • CFM — (.cfm) — интерпретируемый скриптовый язык программирования ColdFusion
  • CGI — (.cgi) — Common Gateway Interface — «общий интерфейс шлюза»
  • iHTML — (.ihtml) — Inline HTML
  • JSP — (.jsp) — JavaServer Pages
  • Lasso — (.las, .lasso, .lassoapp)
  • PL — (.pl) — язык программирования Perl
  • PHP — (.php, .phtml) — аббревиатура от PHP: Hypertext Preprocessor, первоначально была аббревиатура от Personal Home Page
  • SSI — (.shtml, .stm, .shtm) — HTML вместе с Server Side Includes

Электрондық кестелер Өңдеу

 • Таб (табуляция, ASCII код 09)
 • Microsoft Excel (.xls, .xlsx, .xlsm) (кең таралған Microsoft-формат, квази-стандарт)
 • CSV
 • OpenDocument Spreadsheet (.ods) (OASIS электрондық кестесін пайдаланатын ашық формат, XML және Zip әмбебап стандартын қолданушы)
 • Quattro
 • dif (Кестелік процессорлер кестелер арасындағы алмасу)
 • Microsoft Excel 2007 (.xlsx) (жаңа Microsoft-формат)
 • 123, WK? — Lotus 1-2-3
 • AWS — Ability Spreadsheet
 • CLF — ThinkFree Calc
 • OpenOffice.org/StarOffice Calc (.sxc) [ашық формат (XML, ZIP) форматтарында, StarOffice-тің Calc бағдарламасымен және OpenOffice.org-пен қолданылады
 • WKS — Microsoft Works
 • gnumeric — GNU gnumeric

Кітапханалық Өңдеу

(Bibliographic data)

Бағдарламалау Өңдеу

Кайнар код Өңдеу

Объект коды Өңдеу

Пакет файлдары Өңдеу

Мұрағаттау пішімдері Өңдеу

Алмасу пішімдері Өңдеу

 • CLEAR (Clear Language for Entity Adequate Representation)
 • CSV (Comma Separated Values)
 • EDI (Electronic Data Interchange)
 • DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
 • DTA или DTAUS (формат обмена данными между банками)
 • IFF
 • GPX (GPS eXchange Format)
 • NetCDF (Network Common Data Form)
 • SDXF (Structured Data Exchange Format)
 • STDF (Standard Test Data Format)
 • XMI (XML Meta Interchange)

Орнату пішімдері Өңдеу

 • deb Debian Package Manager
 • MSI Windows Installer (в прошлом Microsoft Installer)
 • pkg BeOS SoftwareValet
 • RPM используется в Red Hat
 • sis, sisx используется в Symbian OS
 • APK используется в ОС Android
 • CAB используется в Windows Mobile

Диск образдары Өңдеу

Тағы қараңыз Өңдеу

Сілтемелер Өңдеу

* *