Халықаралық геофизикалық жыл

Халықаралық геофизикалық жыл (ХГЖ) — барлық Жер шары бойынша әр түрлі елдердің арасындағы белгіленген уақыт бойынша келісімді программа және бір әдіспен геофизикалық бақылау, зерттеулер жүргізілетін кезеңнің шартты аты.

ДереккөздерӨңдеу

  • Русско-казахский толковый географический словарь. Под общей редакцией академика АН КазССР, проф. С. К. Кенесбаева и кандидата филол. наук А. А. Абдрахманова. Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1966, стр. 204. (Академия наук Казахской ССР. Институт языкознания. Сектор физической географии). Составители: Ж. Аубакиров, С. Абдрахманов, К. Базарбаев.