Шарт талаптары

Шарт талаптарышарт жасасушы тараптар шартта белгілеген және онын мазмұнында аталатын талаптар.

Елеулі, әдеттегі, кездейсоқ талаптар түріне бөлінеді. Шарт жасасу тәжірибесінде елеулі шарт талаптарына мыналар жатады:

 1. шарттың атауы;
 2. оның жасалған жері мен күні;
 3. тараптардың атаулары мен деректемелері;
 4. келісімшарт заты мен объектісі;
 5. шарттың қолданылу мерзімі;
 6. өнімді өткізу мен қабылдау мерзімі мен тәртібі;
 7. шарттың бағасы;
 8. өзара есеп айырысу тәртібі;
 9. буып-түю, тасымалдау, сақтандыру;
 10. тараптардың шарт объектісін пайдалану және билеу жөніндегі құқықтары;
 11. құпиялықты сақтау шарттары;
 12. форс-мажорлық мән-жайлар;
 13. залалдың орнын толтыру, кепілдіктер;
 14. тараптардың жауапкершілігі және қолданылатын құқық;
 15. төрелік;
 16. шарттан туындайтын шығын, баж, салық;
 17. шартты жасасудың жалпы талаптары.

Тараптар арасында барлық елеулі талаптар бойынша келісімге қажетсі нысанда қол жеткізілгенде шарт жасасылды деп есептеледі.[1]

Дереккөздер өңдеу

 1. Қаржы-экономика сөздігі. — Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Экономика институты, «Зияткер» ЖШС, 2007. ISBN 978-601-215-003-2