Электр тізбегі

Электр тізбегіэлектр тогын өткізетін құрылғылардың жиынтығы. Электр тізбегіндегі электромагнитті процестер ЭІК-і, электр тогының күші мен кернеуі арқылы сипатталады. Полюстеріне потенциалдар айырмасы түсірілген қандай да бір екі қысқышты бір-бірімен қосатын (жалғастыратын) сым осы тізбектің қарапайым түріне жатады.

Бөліктері

өңдеу

Атқаратын міндетіне қарай электр тізбектерін:

  • Энергия не сигнал көзі бар бөлікке;
  • Қабылдағышы бар бөлікке;
  • Басқа бөліктерді өзара қосатын бөлікке ажыратуға болады.

Өткізгіштердің жалғануы

өңдеу

Электр тізбегіндегі өткізгіштер өзара тізбектей, параллель не аралас жалғануы мүмкін. Мұндағы екі негізгі жалғау түрлері – параллель және тізбектей жалғау.

Параллель жалғау – бірінші өткізгіштің басы мен екінші өткізгіштің басы және бірінші өткізгіштің аяғы мен екінші өткізгіштің аяғы бірге жалғанатын жалғау түрі. Параллель жалғаудың нәтижесінде өткізгіштердің арасында екі түйін пайда болады.

Тізбектей жалғау – бірінші өткізгіштің басы мен екінші өткізгіштің аяғы, екінші өткізгіштің басы мен үшінші өткізгіштің аяғы жалғанып, кейін тізбек тұйықталғанша жалғаса беретін жалғау түрі. Тізбектей жалғаудың нәтижесінде бірнеше түйін пайда болады.

Ал "Аралас жалғау" деген ұғымды біз параллель мен тізбектей жалғаулардың бір электр тізбегінде бірге кездесетін жағдайларында қолданамыз.

Қолданылуы

өңдеу

“Электр тізбегі” ұғымы радиотехника, электртехника, бионикада және т.б. салаларда кеңінен қолданылады.