Этнография

халық өмірін, тұрмысын, мәдениетін, салт–дәстүрін, әдет–ғұрпын, ділін, әдебиетін, өнерін зерттейтін ғылым (грек. этнос – халық, ұлт, тайпа,

Этнография, этнология (гр. etnos – тайпа, халық, grapho – жазу) – қоғамдық ғылымның тайпалар мен халықтарды зерттейтін саласы. Этнография қазіргі халықтарды және ертеде өмір сүрген көне этностық топтардың шығу тегін, ру-тайпалық құрамын, қонысын, олардың өзіндік ерекшеліктерін зерттейді.

Әйгілі этнограф ғалымдар

Қазақтың этнограф ғалымдары

Дереккөздер