osinda arnayi suyikti balapanim ushin, mumkin bolashakta hobbi retinde !!!