Қызылтау сөзі мынадай мағыналар беруі мүмкін:

Елді мекендер:

Таулар: