Әл-хамду ли-Лләһ

(Әлхамдулиллаһ бетінен бағытталған)