Дифференциалдық геометрия

Дифференциалдық Геометриягеометрияның геометриялық бейнелерді математикалық анализ тәсілімен зерттейтін бөлімі. Дифференциалдық геометрияда алдымен қисықтар мен беттердің шектеусіз аз үйірлерінің қасиеттері айқындалады, содан кейін сызық пен беттің тұтас тұлғасындағы ерекшеліктері анықталады.