Казуистика - [латынша Casus - жағдай] - жекелеген жағдайларды жалпы принциптермен (саяси, құқық, мораль және т.б.) байланыстырып қарау. Саясатта әдетте, нақтылы жағдайларды қарастыруда оның болған орны мен уақытын, ерекшеліктерін көзге ілмейтін ойлау түрі: барлығын жалпылама-шектелген түрде қарауға талпыну. Сыртқы саяси казуистика талдаудың жоғары деңгейін қалыптастыруы мүмкін, бірақ іс жүзінде жалпылама талқылаулар мен саясаткердің нақтылы оқиғаны дәл сондай нақтылы оқиғалар мен құбылыстармен салыстыра алмауын көрсетеді. Ол іс жүзінде саяси шешімдер қабылдауды тежейді және қоғамды ондай саясаттан тез қажытады.

[1]

Дереккөздер өңдеу

  1. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. ISBN 9965-32-491-3