Лейтмотив (нем. leіtmotіf — жетекші әуен).
1 Музыкада — қайталанып келіп шығарманың идеялық арқауын құрайтын әуен. Әдетте белгілі бір кейіпкердің, құбылыстың, идеяның сипаттамасы немесе шартты белгісі ретінде қолданылады. 19 ғ-дан бастап Лейтмотив операда, балетте, аспапты бағдарламалы музыкада кеңінен қолданыс тапты. Әсіресе Р.Вагнер операларында Лейтмотивтің күрделі жүйесі муз.-драматург. дамудың негізін құрайды. Лейтмотив 20 ғ. музыкасында өзінің мәнін жоғалтқан жоқ, киномузыканың дамуымен жаңа қырынан көрінді.
2 Әдебиеттануда— Лейтмотив ұғымы әдеби шығармаларда кейіпкердің немесе оқиғаның сипатын ашу үшін үнемі қайталанып келіп отыратын бейнелі ойдың атауы ретінде қолданылады. Лейтмотив қайталана келіп, идеялық, психол. символдық терең мәнге ие болады.

ДереккөздерӨңдеу

Қазақ ұлттық энциклопедиясы