Азотты негіздер Нуклеозид Дезоксинуклеозид
Chemical structure of adenine
Аденин
Chemical structure of adenosine
Аденозин
A
Chemical structure of deoxyadenosine
Дезоксиаденозин
dA
Chemical structure of guanine
Гуанин
Chemical structure of guanosine
Гуанозин
G
Chemical structure of deoxyguanosine
Дезоксигуанозин
dG
Chemical structure of thymine
Тимин
Chemical structure of 5-methyluridine
5-Метилуридин
m5U
Chemical structure of thymidine
Дезокситимидин
dT
Chemical structure of uracil
Урацил
Chemical structure of uridine
Уридин
U
Chemical structure of deoxyuridine
Дезоксиуридин
dU
Chemical structure of cytosine
Цитозин
Chemical structure of cytidine
Цитидин
C
Chemical structure of deoxycytidine
Дезоксицитидин
dC

Нуклеозидтер — азот негізі мен рибозадан (рибонуклеозидтер) немесе дезоксирибозадан (дезоксирибонуклеозидтер) тұратын қосылыстар. Олар пурин немесе пиримидин негіздерінің Ы-гликозидтері. Фосфокиназалардың әсерімен фосфорланып нуклеотидтер құрайды. [1]

Дереккөздер

өңдеу
  1. Вирусология, иммунология, генетика, молекулалық биология. Орысша-қазақша сөздік. – Алматы, «Ана тілі» баспасы, 1993 жыл. ISBN 5-630-0283-X