Тікбұрышты үшбұрыш

Тікбұрышты үшбұрыш — бір бұрышы тік, яғни 90°-қа тең болған үшбұрыш.

Ондай үшбұрыштың тік бұрышына қарсы қабырға гипотенуза деп аталады, қалған екі қабырғасы катеттер болады.

Тікбұрышты үшбұрыштардың теңдік белгілері өңдеу

  1. Егер бір үшбұрыштың екі катеті екінші үшбұрыштың сәйкес екі катетіне тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады.
  2. Егер бір үшбұрыштың бір катеті және оған іргелес жатқан сүйір бұрышы екінші үшбұрыштың сәйкес бір катетіне және оған іргелес жатқан сүйір бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады.
  3. Егер бір үшбұрыштың гипотенузасы және сүйір бұрышы екінші үшбұрыштың сәйкес гипотенузасына және сүйір бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады.
  4. Егер бір үшбұрыштың бір катеті және гипотенузасы екінші үшбұрыштың сәйкес бір катетіне және гипотенузасына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады.

Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеті өңдеу

  • Тікбұрышты үшбұрыштың 30°-қа қарсы жатқан катеті гипотенузасынан 2 есе кіші.
  • Тікбұрышты үшбұрышты үшбұрыштың екі сүйір бұрышының қосындысы 90°-қа тең болады.