Факториал (лат. factorіal, factor — көбейткіш) — бірден бастап белгілі бір n натурал санына дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісі, яғни 1·2·3·...·n. Ол n! деп белгіленеді. n-нің үлкен мәндерінде Факториалдың жуық шамасы Стирлинг формуласы арқылы беріледі. “Факториал” терминін француз математигі Л.Арбогаст (1800), n! белгілеуін неміс математигі К.Крамп енгізген (1808). Факториал математиканың әр түрлі формулаларында (мысалы, Тейлор қатарында, полиномдық коэффициенттерде, т.б.) қолданылады.

n n!
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5040
8 40320
9 362880
10 3628800

Үлгі:Caption

Реккурентті формула өңдеу

 


Сілтемелер өңдеу

"Қазақ Энциклопедиясы", 9 том