Ғылыми қызметкер

Ғылыми қызметкер - ғылыммен және ғылымның белгілі бір саласымен айналысатын ғалымдардың жалпы атауы.

Квалификациялық талаптар өңдеу

Ғылыми атақ (ғылым докторы немесе ғылым кандидаты), ғылыми жобалар және iс жүзiнде жүзеге асырылған ғылыми еңбектер немесе авторлық куәлiктерiнің бар болуы.

Дәрежелері өңдеу

Қызметтері өңдеу

  • Кіші ғылыми қызметкер.
  • Ғылыми қызметкер.
  • Аға ғылыми қызметкер.
  • Жетекші ғылыми қызметкер.
  • Басты ғылыми қызметкер.

Қазақстандағы ғылыми деңгейлер өңдеу

Қазақстандағы ғылыми атақтар өңдеу

Қызметтеріне сай талаптар өңдеу

  • Мәселелер бойынша ғылыми шешiмдерді өндейдi,зерттеулер мен өңдеулердi өткiзудiң әдiстерiн қарастырады және ол үшiн қажеттi құрал таңдайды.
  • Жаңа зерттеулер мен өңдеулердiң орындалуының бағыттарын негiздейдi,ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы жоспарларға қосымша ұсыныс енгiзедi.
  • Жұмыстардың программасын құрастыруын ұйымдастырады.
  • Ғылыми зерттеулер мен өңдеулердiң нәтижелерiнiң қолданылу аясын анықтайды және бұл нәтижелерді iске асыруды ұйымдастырады.
  • Ғылыми кадрлардың әзiрлеуiн жүзеге асырады және олардың бiлiктiлiгiн жоғарылатуына ықпал етеді.

Дереккөздер өңдеу