Аршалы деген сөз мынадай мағыналар білдіруі мүмкін:

Елді мекендер:

Басқа мағыналар: