Заратустра- гректерде Зароастр деген атпен белгілі. Заратустра идеяларының ежелгі грек философиялық ойының дамуьша қосқан үлесі туралы ғалым Жак Дюмен Гиммен өзінің "Заратустра гимндері" аудармасының алғы сөзінде былай деп жазады: "Батыстың Азия ұлдарынан ең алғаш қабылдағаны Заратустра болды. Оның ілімі Христос ілімі қабылданғаннан төрт ғасыр бұрын Грекияны өз даналығымен байытты. Заратустра есімі Платонға белгілі еді. Будда мен Конфуций идеялары Еуропаға әлі жетпеген уақытта Заратустра Батыстағы ежелгі-азиялық данышпандықтың бірден-бір белгісі болды. Платонның замаңдасы және шәкірті Евдокс Книдский өз ұстазын Зароастрмен салыстырады". Ұзақ уақыт бойы тарихи дәстүр Заратустраның Отаны Батыс Иран деп келсе, қазіргі заман ғалымдарының басым көпшілігі З-ның отаны Шығыс Иран немесе Орталық Азия деп санайды.[1]

ДереккөздерӨңдеу

  1. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь, 2007. — 344 бет. ISBN 9965-822-10-7