Торғай сөзі бірнеше мағына беруі мүмкін:

Елді мекендер:

Басқа мағыналар: