Қазақстанның ерте орта ғасырлардағы мемлекеттері

Мемлекеттер Хронологиялық
шеңбері
Астанасы Территориясы Халқы Тілі
1 Түрік қағанаты 552—603 Суяб Қазақстан, Орта Азия, Кавказ,
Алтай, Моңғолия, Солтүстік Қытай
Түркілер, теле, қыпшақтар, хазарлар, енисей қырғыздары, соғдылар. Түркі
2 Батыс түрік қағанаты 603—704 Суяб Қазақстан, Орта Азия, Кавказ,
Шығыс Түркістан, Қырым, Еділ бойы.
Түркілер, қыпшақтар, хазарлар, үйсіндер, қаңлылар, түргештер. Түркі
3 Түргеш қағанаты 704—756 Суяб Жетісу Түркілер Түркі
4 Қарлұқ қағанаты 756—940 Суяб, Баласағұн Жетісу, Оңтүстік Қазақстан Қарлұқтар Қарлұқ
5 Печенегтер 659—750 Сарыарқа Каңғарлар Түркі
6 Хазар қағандығы 650—969 Семендер, Итиль Батыс Қазақстан, Еділ бойы, Солтүстік Кавказ, Қырым Хазарлар, бұлғарлар, аландар, мажарлар, бұртастар, шығыс славяндар Хазар
7 Қимақ қағанаты IX ғ. соңы - XIғ. орт Имақия, Қарантия Сарыарқа Қимақтар, қыпшақтар Түркі
8 Оғыз мемлекеті IX ғ. соңы - XIғ. орт Янгикент Батыс Қазақстан, Арал Оғыздар Түркі
9 Қарахан мемлекеті 942—1212 Баласағұн Жетісу, Шығыс Түркістан, Мәуереннахр Қарахандар, қарлұқтар Қарлұқ
10 Қарақытай мемлекеті 1128—1213 Баласағұн Жетісу, Шығыс Түркістан, Мауереннахр Қарлұқтар, қидандар Қарлұқ
11 Хорезмшах мемлекеті 1097—1231 Үргеніш Оңтүстік Қазақстан, Мәуереннахр, Хорасан, Иран Қыпшақтар, Парсылар, Түрікмендер Қарлұқ
12 Найман мемлекеті 1210—1218 Баласағұн Жетісу Наймандар Қарлұқ