Қарашоқы сөздері мына мағыналарды білдіруі мүмкін:

Ауылдар:

Таулар: