Ақсуат сөзі мынандай мағыналар білдіруі мүмкін:

Елді мекендер:

Өзен:

Тау: